پرسشنامه کوتاه طرحواره یانگ

شاید بتوان گفت طرحواره یک بسته حافظه ایست که محتوای آن را آموزه های فرد در طول زمان شکل می دهد. باید توجه داشت که در روند پدیدآمدن طرحواره ها عواملی مثل بنیادهای زیستی فرد و عوامل مربوط به محیط تربیتی او مثل محیط خانواده، فرهنگ، تجارب وی در فرایند رشد، رخدادهای بزرگ و . . . تاثیر می گذارند. برای اینکه هر چه زودتر بتوانید نسبت به خودتان، به شناخت بهتر و بیشتری برسید میتوانید همین الان روی لینک زیر کلیک کنید و این تست را در کمتر از 5 دقیقه بزنید:

105,541 کاربر این تست را زده اند بازدید: 235,926
همین الان تست را بزنید (کلیک کنید)

توضیحات کامل

پرسشنامه‌ی 75 سوالی برای سنجش 15 طرح‌واره‌ی شناختی اولیه، طراحی شده است. این طرح‌واره‌ها عبارتند از: محرومیت هیجانی، رهاشدگی، بی‌اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، نقص/ شرم، وابستگی/ بی کفایتی، آسیب‌پذیری نسبت به ضرر، خود تحول نیافته و گرفتار، اطاعت، فداکاری، بازداری عاطفی، معیار های سر سختانه، استحقاق یا بزرگ منشی، خود کنترلی ناکافی و شکست.

هر یک از 75 عبارت این پرسشنامه از ”اصلأ در مورد من صدق نمی‌کند” تا ”دقیقأ مرا توصیف می‌کند” نمره گذاری می‌شود. نمره ی فرد در هر طرح‌واره با جمع نمرات پنج سوال مربوط به آن طرح‌واره حاصل می‌شود که دامنه ی آن در هر طرح‌واره از 5 تا 25 است.نمره ی بالاتر نشان دهنده‌ی حضور پررنگ تر طرح‌واره ی ناکارآمد است و نمره ی زیر 5 یعنی آن طرح واره وجود ندارد. در این پرسشنامه از نمره ی کل هم می‌توان برای مقایسه استفاده کرد.


طرحواره ها فراتر از یک باورند آنها ما را برای مقوله بندی اطلاعات و پیش بینی رخدادها توانا می سازند. یک طرحواره در برگیرنده مجموعه ای از خاطرات، هیجانها، حس های بدنی و شناختارهاست. ویژگی مقاوم بودن و سخت جانی طرحواره ها آنها را در صدر فهرست چالشهای کسانی می گذارد که در حرفه شان با ” تغییر ” سر و کار دارند.

کارآیی
طرحواره درمانی در درمان افسردگی و اضطراب دیرپا، اختلالهای خورد و خوراک، مسائل زناشویی و مشکلات پایدار در حفظ روابط صمیمانه سازگار، اثربخش بوده است همچنین این روش در مورد مجرمان و در پیشگیری از عود در میان سوء مصرف کنندگان مواد مخدر کارایی دارد.

 چهار دسته از تجارب اولیه زندگی روند اکتساب طرحواره ها را تسریع می کنند
1- عدم ارضا نیازها: می تواند منجر به شکل گیری طرحواره هایی همچون محرومیت هیجانی و رها شدگی شود.

2-ارضا بیش از حد نیازها: می تواند منجر به شکل گیری طرحواره هایی همچون وابستگی/ بی کفایتی و استحقاق بزرگ منشی شود.
3-آسیب دیدن و قربانی شدن: می تواند منجر به تشکیل طرحواره هایی همچون نقص/شرم، بی اعتمادی/بدرفتاری و یا آسیب پذیری نسبت به ضرر شود.
4-درونی سازی یا همانند سازی با افراد مهم زندگی.

دستور العمل
لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد.اگر برای پاسخ دادن مطمئن نیستید برپایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید نه بر اساس آنچه که فکر می کنید درست است.