عزت نفس کوپر اسمیت

عزت نفس یک اصطلاح روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خودش می باشد. منظور از عزت نفس این است که افراد درباره ی خود چگونه فکر می کنند، چقدر خودشان را دوست دارند و از عملکردشان راضی هستند.

47,075 کاربر این تست را زده اند بازدید: 79,912
همین الان تست را بزنید (کلیک کنید)

چقدر به خودتان باور دارید؟ چقدر به خودتان اعتماد دارید؟ چقدر خودتان را موفق می دانید؟ تا چه حد از آن چیزی که هستید،  رضایت دارید؟ آیا نظر دیگران درباره ی شما، برایتان اهمیت دارد؟
در صورت تمایل برای اطلاع از میزان عزت نفس خود می توانید در آزمون شرکت کنید.

این آزمون 58 ماده دارد.
حداقل نمره ای که فرد ممکن است بگیرد صفر و حداکثر 50 خواهد بود.عزت نفس یک اصطلاح روانشناسی است که برای بازتاب ارزیابی یا برآورد یک فرد از ارزش خودش می باشد.
منظور از عزت نفس این است که افراد درباره ی خود چگونه فکر می کنند، چقدر خودشان را دوست دارند و از عملکردشان راضی هستند، بخصوص احساس آنان از نظر اجتماعی و تحصیلی درباره ی خودشان چگونه است و میزان هماهنگی و نزدیکی خود ایده آل و خود واقعی آن ها چقدر است.